Misja
spółki

Pracować z pasją

Zespół

Fundamenty firmy tworzy zespół profesjonalistów związanych ze spółką od jej założenia.

Damian Ostropolski

Prezes zarządu

Iwona Data

Manager projektu

Justyna Pitera

Specjalista ds. technicznych

Dorota Dąbrowska

Główna księgowa

Strategia rozwoju

Nasza grupa deweloperska podejmuje nowe wyzwania i realizuje konsekwentnie kolejne coraz to większe przedsięwzięcia deweloperskie. Plany inwestycyjne realizowane są zgodnie z założeniami. Do tej pory wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planowanymi harmonogramami budów. Świadczy to o ostrożności, doświadczeniu i przewidywaniu ryzyk osób zarządzających spółką.

Dynamika wzrostu i skali działalności

Liczba wybudowanych mieszkań i domów oraz plany inwestycyjne w latach 2013-2021.