Misja
spółki

Pracować z pasją

Zespół

Fundamenty firmy tworzy zespół profesjonalistów związanych ze spółką od jej założenia.

Strategia rozwoju

Nasza grupa deweloperska podejmuje nowe wyzwania i realizuje konsekwentnie kolejne coraz to większe przedsięwzięcia deweloperskie. Plany inwestycyjne realizowane są zgodnie z założeniami. Do tej pory wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planowanymi harmonogramami budów. Świadczy to o ostrożności, doświadczeniu i przewidywaniu ryzyk osób zarządzających spółką.

Dynamika wzrostu i skali działalności

Liczba wybudowanych mieszkań i domów oraz plany inwestycyjne w latach 2013-2021.